terug

Nieuws uit 2002

BERICHTEN UIT 2002

Wilhelminabrug in Maastricht

Aan de kant van het stadscentrum heeft de Wilhelminabrug in oktober 2002 een V-vormige aanlanding gekregen, die in november 2002 in gebruik werd genomen. Bij de bouw daarvan is blijkbaar onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke gevolgen daarvan voor het bestaande bruggedeelte. Buschauffeurs sloegen alarm omdat de voegovergangen gingen verschuiven. De gemeente heeft nu een noodreparatie uitgevoerd, waardoor de problemen voorshands zijn opgelost. Uiteraard vechten de gemeente Maastricht en de Rijkswaterstaat nu over het betalen van de kosten daarvan, omdat de brug eigendom is van de Rijkswaterstaat maar het onderhoud verzorgd moet worden door de gemeente, die ook de nieuwe aanlanding heeft gemaakt. (bron: Dagblad De Limburger 06-12-02)

Fietsbrug in Harmelen bijna voltooid

De betonnen fietsbrug naast het spoor bij Breeveld in Harmelen, die de fietsers over het Breeveld, de Oude Rijn en de Leidsestraatweg voert, nadert zijn voltooiing.. Vanwege de spoorverdubbeling ter plaatse wordt een tunnel onder de sporen gebouwd, waarin ook een fietspad wordt opgenomen, dat een onderdeel is van de fietsroute van Gerwerscop naar de Breudijk. (bron: Woerdens Nieuwsblad 14-11-02)

Franeker vervangt Verrotte Elfstedenbrug

Het Elfstedenbruggetje over de Noordergracht ter hoogte van de Spaarbankstraat en het Noorderbolwerk in Franeker is weggehaald om de verrotte palen eronder te kunnen vervangen. Aannemer De Boer en De Groot uit Harlingen zal na de vervanging van de rotte palen het bruggetje weer terugplaatsen. (bron: Leeuwarder Courant 29-11-02)

Bruggen in Nederland krijgen een kleurtje

De bruggen van Rijkswaterstaat zullen meer gaan opvallen in het landschap. De nieuwe huisstijl van de Rijkswaterstaat moet de "kunstwerken", zoals deze Dienst bruggen en viaducten noemt, uit de anonimiteit halen. De gekozen hoofdkleur is oceaanblauw met zwavelgeel als steunkleur. Het schilderwerk gebeurt alleen als het toch nodig is. Een begin werd gemaakt bij de sluis bij Ravenswaaij. Daar werden de sluisdeuren in het kader van de viering van 200 jaar Rijkswaterstaat blauw geschilderd, waarover men zeer enthousiast was.(bron: De Stem, Breda 23-11-2002)

Smandbrug in Nieuweroord

Door een particulier is over de Middenraai in Nieuweroord een betonnen brug gebouwd, die op 30 november door Albert Smand, geboren op 25 april 2000, werd geopend. De boerderij die met deze brug wordt ontsloten ligt aan de overzijde van de Middenraai en kon voordien slechts bereikt worden over de brug van de buren. Vader Bikker bouwde zijn brug zelf met zijn gezin. De Bikkers verhuisden midden jaren 1970 van Noordeloos naar Nieuweroord, waar zij op de boerderij middenraai 48 een melkveebedrijf begonnen. Vanaf 1952 woonden Albert en Jantie Smand naast de Bikkers, waar de grootvader Albert boerenknecht was. Vanwege de goede verhoudingen tussen beide buren werd de brug naar Smand genoemd. De openingsplechtigheid, die door vele inwoners werd aanschouwd, werd gehouden toen de jongste Albert Smand kon lopen. (bron: Hoogeveensche Courant 02-12-2002)

Oude verkeersbrug over de Waal bij Zaltbommel

De Stichting Boogbrug Vianen maakt zich sterk om de oude vakwerkbrug over de Waal op de monumentenlijst te krijgen. Ook de overige elf bruggen van het Rijkswegenplan 1927, waarvan er drie niet meer in de oorspronkelijke staat verkeren, wil de stichting op de monumentenlijst zien. Deze twaalf bruggen zijn: IJsselbrug Zwolle (1930); Bergse Maas bij Keizersveer (1931 en 1978); Maas in Maastricht (1932 en 1960); Waal bij Zaltbommel (1933); Rijn in Arnhem (1935); Lek bij Vianen (1936); Waal in Nijmegen (1936); Hollandsch Diep bij Moerdijk (1936 en 1978); Maas bij Hedel (1937); Oude Maas in Dordrecht (1939); Noord bij Hendrik Ido Ambacht (1939) en de IJssel bij Deventer (1943).

Van deze twaalf bruggen zijn er inmiddels drie wettelijk beschermd als Rijksmonument, namelijk Nijmegen, Hendrik Ido Ambacht en Zwolle.

De stichting Boogbrug Vianen vindt dat de oude brug bij Zaltbommel cultuurhistorische, vormgevings-, gaafheids-, zeldzaamheids-, en landschappelijke waarde heeft. Waar de Stichting ook nadruk op legt is dat de nu aanwezige drie bruggen naast elkaar een ensemble vormen. Zij acht hergebruik als fiets en voetbrug mogelijk. Dit alles in tegenstelling tot wat de Rijksbouwmeester C.H.Peters in 1898 over monumentale bruggenbouw zei in het bizonder over de vakwerkbrug (citaat) "een afschuwelijk leelijk gebouwde moderne brug: Zoo werd de brug nu een kind van berekening, omgezet in minimum kilogrammen ijzer, zoo werd zij nu het resultaat van formules èn koud èn nuchter èn arm èn saai als deze, zoo groeide zij, niet, tot een als het ware levend lichaam, maar, tot soms weinig meer dan de karkas ervan". (einde citaat). Hij noemt in deze voordracht onder andere met name de Waalbrug bij Bommel.

Het blijkt dat er in een eeuw heel wat kan veranderen!!

De Tipbrug in Meppel

De naam Tipbrug is de officieuze naam voor de Emmabrug. Deze ophaalbrug werd in 1930 gebouwd als vervanging van een oude draaibrug. De Emmabrug werd in 1929 gezamenlijk met de Sluisbrug aanbesteed. Op 6 maart 1929 werd de bouw van de Emmabrug voor HFL 18.120,- gegund aan de Gebroeders R. en J. Telgenhof, die een scheepsreparatiewerf in Daarlerveen hadden. Ondanks het feit dat deze firma geen ervaring had met het bouwen van beweegbare bruggen, verliep de bouw zonder problemen en kon de brug op 11 juni 1930 worden opgeleverd. De naam Tipbrug komt van het karakteristieke hoekpand tussen de Prinsengracht en de Keizersgracht, dat tegenover de brug ligt. Het is de bedoeling dat deze inmiddels ruim 70 jaar oude brug wordt gerestaureerd. (bron: Meppeler courant 12 juli 2002)

Restauratie Moerputtenbrug bij 'sHertogenbosch

Staatsbosbeheer heeft ongeveer zes miljoen gulden (€ 2.700.000) nodig voor het herstellen van de oude spoorbruggen in het natuurreservaat Moerputten. Daarvan is ongeveer een derde binnen. De provincie, die de aanleg van een fietspad op deze bruggen enkele jaren geleden heeft tegengehouden, is wel enthousiast voor het huidige plan een voetpad op de bruggen aan te leggen. Men probeert de resterende gelden te putten uit het zogeheten Kanjerfonds voor herstel van grote monumenten. Maar de Moerputtenbruggen staan nog niet op de officiële monumentenlijst. Er zal dus nog veel politiek gelobby aan te pas moeten komen, voordat dit leuke project wordt gerealiseerd.(bron: Brabants Dagblad 4-06-02)

Ravelijnsbrug in Woerden

Het bruggetje over de Ravelijnssingel wordt vernieuwd in het kader van het verkeerscentrumplan. Het wordt een betonnen brugdek op gemetselde landhoofden. (bron Woerdens Nieuwsblad 27-06-02)

Driewegbrug over het Overijssels Kanaal bij Lemelerveld

Boven de zogeheten Deventer Punt is een driewegbrug geplaatst voor voetgangers en fietsers. Bij dit punt stroomt het Deventer/Raalter deel van het Overijssels Kanaal in het gedeelte tussen Zwolle en Vroomshoop. Om alle oevers met elkaar te verbinden zijn dan twee bruggen nodig. Hier heeft men gekozen voor een driewegbrug met een zwevende mini-rotonde boven het kanaal met opritten naar de drie oevers. Omdat het waterschap Groot Salland een pijler in het kanaal niet wenselijk achtte, is de rotonde opgehangen aan twee met elkaar verbonden bogen, die in een V-vorm over de T-kruising van de kanalen werden geplaatst. De rijbanen zijn twee meter breed en de mini-rotonde heeft een middellijn van 3,50 m. De brug kostte € 350.000,-.

Spoorweghefbrug Rotterdam

In Rotterdam is de spoorweghefbrug over de Koningshaven op de monumentenlijst geplaatst. Maar wat moet je nu met zo'n monument? Er zijn al vele plannen gemaakt, maar die zijn telkens vanwege geld of veiligheidsproblemen om zeep geholpen. Onlangs bedacht de Haagse Micky Bish dat je de brug door toeristen kan laten beklimmen. De ladders zijn al aanwezig, dus aan het monument hoeft niets veranderd te worden. De lange klimtocht wordt beloont met een prachtig uitzicht op Rotterdam. Het Gemeentelijk Havenbedrijf, eigenaar van de brug, ziet voorlopig niets in haar voorstel. Dat rijmt niet met "de vlotheid en veiligheid van het scheepvaartverkeer", laten ze per brief weten. Het plan wordt daarom aan de gemeenteraad van Rotterdam voorgelegd. (bron: Rotterdams Dagblad )

Werkspoorbrug ingevaren

Met een tijdwinst van maar liefst 12 uur is de nieuwe dubbelspoorbrug in de lijn Amsterdam - Utrecht over het Amsterdam-Rijn Kanaal op zijn plaats gevaren en gereden. De immense staalconstructie van 5000 ton was op de oever van het kanaal gebouwd en is op 10 augustus 2002 overgevaren. Nadat deze brug van een betonnen rijvloer is voorzien, waarin de spoorstaven in een kurkelastomeer worden ingegoten, zal deze in de loop van 2003 in gebruik worden genomen. De ernaast liggende Demkabrug wordt daarna gerenoveerd. In 2005 zullen alle vier de sporen in dit baanvak in gebruik worden genomen. (bron: Railhobby oktober 2002)

Megabrug over de Tarn bij Millau in Frankrijk

In de nabije toekomst zal het autoverkeer tussen Clermont-Ferrand en Narbonne op de nieuwe A75 via deze 2,5 km lange brug op 270 m hoogte over de rivier de Tarn worden geleid. Aan de zijkanten van de brug komen hoge glazen windschermen om te voorkomen dat de auto's door rukwinden van de brug worden geblazen. Het 320 miljoen Euro kostende project is een ontwerp van de Britse architect Sir Norman Foster, die ook bij het ontwerp van het vliegveld van Hongkong en de restauratie van de Reichstag in Berlijn is betrokken. Twee van de zeven pijlers, die het viaduct moeten dragen zijn 342 m hoog, 40 m hoger dan de Eiffeltoren. De uitvoering is in handen van het bedrijf Eiffage, wiens voorloper ook de Eiffeltoren heeft gebouwd. Dit bedrijf heeft ook de order voor de exploitatie van de brug. Er mag gedurende 75 jaar een tol van € 6 per personenauto en € 19 per vrachtauto worden geheven.

Stadhuisbrug Utrecht

De Stadhuisbrug is de laatste van de 26 oude monumentale bruggen, die de gemeente Utrecht de afgelopen jaren heeft gerestaureerd. Deze acht eeuwen oude bruggen zijn een knap staaltje van Middeleeuwse bouwkunst en waarschijnlijk de oudste nog intact zijnde bruggen van Nederland. Karel V liet de bruggen in 1547 zijdelings met elkaar verbinden tot één superbrede brug, waarop het stadhuisplein werd aangelegd. (bron: Ons Utrecht 6-03-02)

Hoogeboomsbrug in Montfoort

In de provinciale weg N228 is een nieuwe betonnen brug over de Hollandsche IJssel bij Montfoort gebouwd. De naast de oude brug gebouwde brug van 37 meter lang en 7,5 m breed is in april 2002 op zijn plaats geschoven. Het startschot voor deze verschuiving, die ongeveer een uur duurde, werd gegeven door burgemeester De Jong van Montfoort en Kok, directeur Wegen, Verkeer en Vervoer van de provincie Utrecht.(bron: Woerdens Nieuwsblad 11-04-02)

Waalbrug bij Zaltbommel

Dit najaar wordt begonnen met de sloop van de oude Waalbrug bij Zaltbommel. Onder meer omdat er een pijpleiding op lag voor de aanvoer van zand voor het bouwen van de betuweroute, het verkrijgen van de nodige sloop- en milieuvergunningen en het tekort op de begroting ging de in 1998 aanbestede sloop niet door. (bron: Utrechts Nieuwsblad 27-03-02)

Voetbruggetje in het Edzard Koningpark in Nunspeet

De protesten van de wijkbewoners tegen het slopen van dit fraaie voetbruggetje hebben geholpen. Het bruggetje zou gesloopt moeten worden om de overlast van vissende jongeren in het park tegen te gaan en de daar levende dieren meer rust te gunnen. Nu het bestand aan dieren op advies van dierenartsen is teruggebracht kan het bruggetje blijven bestaan.